Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Proklos    
Z najvyššieho princípu emanuje (vyžaruje) ostatná skutočnosť vo forme henád. Z prabytia vznikajú henády ako božstvá, ktoré sú spájajúcimi ohnivkami medzi prajednom a ďalej sa vytvárajúcimi vecami, z henád emanujú duchovné entity, dostupné len rozumovému poznaniu, z nich súcna zmyslové a nakoniec bytosti prostredné, dostupné rozumu i zmyslom. Každý z týchto emanačných stupňov má ešte ďalšie stupne v hierarchii čiastkových emanácií.
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Proklos_(filozof)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk