Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Logik Formálny    
P002374 => P002375
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk