Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Logik Formálny    
P002362 => P002365
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk