Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Xenofanés z Kolofónu    
Nijaký človek nevie, ani nikto nebude vedieť pravdu o bohoch a o všetkom, čo tu ja vykladám; keby raz náhodou aj povedal úplnú pravdu, predsa by to sám nevedel; na všetkom spocíva zdanie..
O


Zdroj: 21 B 23 (z Plutarcha)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk