Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Wittgenstein    
Filozof sa zaoberá problémom, ako lekár chorobou.
O


Zdroj: Wittgenstein, L.:Filozofické skúmania,Pravda, Blava 1979,s.123
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk