Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Voltaire (Francois Marie Aroquet)    
Ozajstný filozof obrába úhorom ležiacu zem, zvyšuje počet pluhov a tým aj počet obyvateľov. Zamestnáva chudobných a pomáha im k blahobytu. Má prajný vzťah k sobášom, stará sa o siroty. Nebrojí proti nevyhnutným daniam, lež dáva roľníkom možnosť platiť ich s ľahkým srdcom. Nečaká od ľudí nič a preukazuje im všemožné dobro, akého je schopný. Neznáša pokrytcov, ľutuje však poverčivých. A napokon: Vie byť priateľom.
O


Zdroj: Leško,V.,Ješič,M.:Novoveká filozofia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk