Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Voltaire (Francois Marie Aroquet)    
Filozofia je nekomformnost, volnomyšlienkárstvo, kritickosť, nedogmatickosť.
O


Zdroj: Ješičove prednášky
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk