Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Moritz Schlick    
V 19.stor.sa objavila určitá atmosféra nepriateľstva na strane filozofa k vedcovi a na strane vedca k filozofovi...Schelling, Fichte a Hegel verili, že k pravde vedie akási kráľovská cesta, ktorá je vyhradená filozofom, kým vedci kráčajú po nekultivovanej a veľmi nudnej ceste experimentálnej metódy, ktorá do istej miery vyžadovala iba mechanickú zručnosť...podľa mňa je to prekonané. (ad Johann Gotlieb Fichte,Georg Wilhelm Friedrich Hegel,Friedrich Wilhelm Schelling)
O


Zdroj: Moritz Schlick: Budúcnosť filozofie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk