Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Wilhelm Schelling    
Filozofovanie je konanie, lenže nie číre konanie, zároveň však ustavičné sebanazeranie v tomto konaní.....
O


Zdroj: Schelling:System transcendentalneho idealizmu, In:Antologia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk