Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bertrand Russell    
Monizmus, ktorý je charakteristický tým, že:
1) Skutočnosť vníma ako celok, a mnohosť vecí je podľa neho len zdanlivá.
2) Vonkajšie vzťahy v skutočnosti neexistujú.
3) Tvdenie, že medzi vecami je nejaký vzťah v skutočnosti hovorí, že určitý celok má určitú vlastnosť.
Sa mýli, pretože:
Ad 1)Monizmus dáva apriórnu odpoveď na empirickú otázku-'Koľko vecí existuje?'
Ad 2) Ak by sme chceli vonkajšie vzťahy nahradiť vnútornými upadneme do nekonečného regresu. Vztah 'byt vacsi ako' môže existovať len medzi vecami.
Ad 3) Subjekt-predikátorová logika veľmi ovplyvňuje metafyziku
O


Zdroj: z prednasok o sucastnej filozofii
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk