Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bertrand Russell    
Filozofia je vedou možného.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Bertrand Russell    
Filozofia je vedou možného.
O
O
----

Zdroj: Russell : O vedeckej metode vo filozofii
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk