Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jean Jacques Rousseau    
Vzdat sa slobody, znamená vzdať sa svojho ľudského postavenia, svojich ľudských práv a dokonca svojich povinností.
O


Zdroj: Leško,V., Ješič,M.:Novoveká filozofie
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk