Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pyrrhon z Elidy : Filozofom je ten, kto smeruje ku štastiu.
--------
----
Pyrrhon z Elidy : Filozofom je ten, kto smeruje ku štastiu.
--------
----


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk