Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Julien Offray de La Mettrie    
Filozofický písať znamená učiť materializmus.
O


Zdroj: Leško,V.,Ješič,M.:Novoveká filozofia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk