Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Krates z Téb    
Vládni im a plesaj mravným charakterom svojej duše,nezotročená láskou k zlatu ani láskou k vášnivej túžbe ani vtedy, keď ti do cesty príde niečo, čo živí spupnosť. Nezotročení otrockou rozkošou a celkom noví milujú nesmrteľné kráľovstvo a slobodu
O


Zdroj: Clem. Alex. Strom. II, XX 121, 1-2 [= SSR V H 71]
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk