Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Galileo Galilei    
Pokus je otázkou položenou prírode.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk