Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Epiktetos : Stotožňujem filozofiu so spôsobom života. (ars vivendi - spôsob i umenie)
--------
----


Zdroj: Suvák, V.: Umenie života medzi Sókratom a Epiktétom in Filozofia , 2017, roč. 72, č. 2, s. 81-91.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk