Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Dewey    
Filozofiu nepovažujem za druh poznania, ale skôr za spôsob rozprávania. Filozofia by mala, berúc do úvahy súčastný stav vedy, politiky a štýlu, ovplyvnovať spôsob nášho uvažovania a rozprávania o svete.
O


Zdroj: Rorty R.:Filozoficke orchidey, s.9
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk