Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Guatama Buddha    
A čo je, žiaci, ušľachtilá pravda konca utrpenia (stresu)? Práve tejto žiadostivosti úplné zaniknutie vo voľnosti; je to ponechanie, zbavenie sa, oslobodenie, nezávislost. Kde však táto žiadostivosť začína miznúť, kde vykorenená zaniká? Tam kde je vo svete milé a príjemné, tam táto žiadostivosť začína miznúť, tak vykorenená zaniká. Či už v minulosti, prítomnosti alebo budúcnosti, ktokoľvek vidí veci, ktoré prinášajú potešenie a rozkoš, ako pominuteľné, podliehajúce utrpeniu (stresu) a bez ja, ako chorobu a hrôzu , ten prekonáva žiadostivosť.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk