Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Francis Bacon    
Filozofia: Reči záhaľčivých starcov k neskúseným mladíkom.
O


Zdroj: F. Bacon - Nove organon
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk