anglické(nemecké) osvietenstvo
anglické(nemecké) osvietenstvo

Kategória: osvietenská filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Osvietenstvo bolo kultúrne hnutie, filozofický smer, životný postoj a dejinné obdobie s cieľom nahradiť názory opierajúce sa o náboženskú a politickú autoritu názormi, ktoré sú výsledkom činnosti ľudského rozumu a zároveň obstoja pred jeho kritikou. /wikipedia

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk