metafyzický libertarianizmus
metafyzický libertarianizmus

Kategória: náuka o bytí

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Filozofická pozícia obhajujúca slobodnú vôľu v opozícii voči determinizmu


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk