Proklos

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Proklos

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

412 až 487

novoplatonizmus. Vedúci akadémie v Aténach. Systematizoval a rozšíril novoplatónske učenie o emanácii.


Filozofická škola: novoplatonizmus


Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk