Quintus Septimius Florens Tertullianus

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Quintus Septimius Florens Tertullianus

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

155 až 222

západna patristika,bol rímsky právnik, cirkevný otec a spisovateľ. Uprednostnuje vieru pred rozumom, v jeho slapajach kracaju mystici, Majster Eckhardt, Mikulas Kuzansky / Tholt - Epistemologia s.40


Filozofická škola: apologetika


Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk