Abu Nasr Muhammad al-Farabi

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Abu Nasr Muhammad al-Farabi

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

870 až 950

Farab,Kazachstan. Nazývaný tiež druhý majster, keďže prvým bol Aristoteles. Harmonizoval Platona s Aristotelom.židovská a islamská filozofia


Filozofická škola: židovská a islamská filozofia


Diela : O dokonalom štáte, Kniha o písmenách, Zámer metafyziky.

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk