Tung Čung-šu

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Tung Čung-šu

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

-179 až -104

konfucianizmus, 1. synteza konfucionizmu s taoizmom


Filozofická škola: konfucianizmus


Diela : Výdatná rosa análov od jari do jesene / Čchunčchiou fanlu

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk