Wolfgang Welsch

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Wolfgang Welsch

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1946 až 2021

je nemecký filozof, teoretik estetiky a postmoderny. Nadväzuje na nemeckú tradíciu odvíjajúcu sa od Adorna.Diela : Naša moderná postmoderna
Postmoderna - pluralita ako etická a politická hodnota

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk