Mo Di

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Mo Di

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

-468 až -391

Mozi (pinyin: Mòzǐ; Wade–Giles: Mo Tzu, Lat. as Micius, ca. 468 – ca. 391 BC), original name Mo Di, mohizmus-zakladateľ


Filozofická škola: mohizmus


Diela : Utopia

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk