Ernst Bloch

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Ernst Bloch

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1885 až 1977
Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk