O slobode

Klasické dielo filozofickej literatúry. Ústrednou témou eseje je téma individuálnej slobody, t. j. otázka, či a ako je možná sloboda jednotlivca v spo... Viac info

Vybrané spisy o etice, společnosti a politice I

První díl rozsáhlého výboru z Millova díla představuje Milla především v kritické návaznosti na zakladatele utilitarismu Jeremyho Benthama: svazek o... Viac info

Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II

Druhý svazek výboru z Millova díla obsahuje v nových překladech Millovy klasické spisy O svobodě a Úvahy o zastupitelské vládě, věnované základní... Viac info

Hledání pravdy I.

Nicolas Malebranche je nedoceněnou postavou dějin filosofie, ačkoli jeho hlavní dílo Hledání pravdy se ve své době těšilo veliké popularitě. Autor ... Viac info

Hledání pravdy II.

Ve čtvrté a páté knize druhého dílu Hledání pravdy Malebranche v návaznosti na předchozí tři knihy pátrá po omylech, tentokrát spojených s lidsk... Viac info

Pocet recenzií: 60 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk