Názov:

Súmrak modiel

Author:

Friedrich Nietszche

Popis: Vo svete je viac modiel ako skutočností: pre tie je určený môj uhrančivý pohľad na tento svet, aj moje uhrančivé ucho . .. Tu raz klásť otázky kladivom, a, možno, ako odpoveď počuť ten slávny dutý tón, čo vychádza zo zdutých vnútorností - aká to rozkoš pre toho, čo má ešte uši za ušami, - pre mňa, starého psychológa a lapača potkanov, ktorému sa musí ohlásiť práve to, čo by chcelo ostať nemé . .. Tento malý spis je veľké vyhlásenie vojny a čo sa týka výsluchu modiel, nie sú to tento raz súčasné modly, ale odveké
https://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/filozofia/sumrak-modiel.html

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk