Záhyb - Leibniz a baroko

Rys baroka, to je záhyb pokračující do nekonečna. A baroko především záhyby rozlišuje podle dvou směrů, podle dvou typu nekonečna, jako kdyby mělo... Viac info

7,00


Štát

Čo je to spravodlivosť? - "Toto teda, priateľ môj, ak sa deje určitým spôsobom, je spravodlivosť: totiž robiť si svoje."... Viac info

6,00


Pragmatismus

Nové meno pre staré spôsoby myslenia.... Pragmatická metóda je primárne metódou riešenia problémov, ktoré sú inak neriešiteľné. Je svet jeden ale... Viac info

7,00


Fenomenológia ducha

Pokiaľ ide o začiatok, z ktorého má filozofia vychádzať, zdá sa, že vo všeobecnosti musí začať takým istým subjektívnym predpokladom ako ostatné... Viac info

15,00


Bytie a čas

Máme dnes odpoveď na to, čo vlastné myslíme pod slovom 'jestvujuce'? Vôbec nie. A preto treba nanovo postaviť otázku po zmysle bytia. Interpretácia ča... Viac info

15,00


V nasom eshope je 55 knih.Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk