Názov:

Rané texty o hudbě a řeči

Author:

Friedrich Nietszche

Popis: Výbor z nejranějšího období tvorby F. Nietzscheho představuje nepublikované texty a náčrty, které většinou zůstávají ve stínu autorovy prvotiny Zrození tragédie, ačkoli je možné v nich již číst zlom, který vyvrcholí spiskem O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním. Tématickým ohniskem těchto textů, které ve většině případů spisku O pravdě a lži těsně předcházejí, je figurativní charakter řeči a meze její symbolické funkce, které jsou promýšleny v souvislosti se vztahem řeči k hudbě.
https://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/filozofia/rane-texty-o-hudbe-a-reci.html

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk