Názov:

Jak vystoupit do inteligibilního světa

Author:

Porfyrios z Tyru

Popis: Porfyriova sbírka čtyřiačtyřiceti Sentencí nestejné délky je pokusem zachytit základní principy Plotinovy nauky týkající se vztahu duše a těla, charakteristik tělesného a netělesného. Intelektu v jeho jednotě a mnohosti i „toho, co vše přesahuje“, o němž žádnou nauku podat nelze.
https://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/filozofia/jak-vystoupit-do-inteligibilniho-sveta.html

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk