Názov:

Zrození tragédie

Author:

Friedrich Nietszche

Popis: Ve starověkém Řecku pak Nietzsche nachází pojmenování dvou základních principů v umění působících: princip apollinský, jehož úkolem je tragickou skutečnost lživě zkrášlovat a harmonizovat, a tak poskytnout smrtelníkům požitek estetické slasti dovolující zapomenout, a princip dionýský, původnější a hlubší, výraz nespoutanosti a opojení, v němž se mísí hrůza, bolest i titánský vzdor. Působení těchto dvou principů pak autor sleduje v řecké filosofii a umění i v soudobé kultuře.
https://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/filozofia/zrozeni-tragedie-415039.html

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk