Štát

Čo je to spravodlivosť? - "Toto teda, priateľ môj, ak sa deje určitým spôsobom, je spravodlivosť: totiž robiť si svoje."... Viac info

Pragmatismus

Nové meno pre staré spôsoby myslenia.... Pragmatická metóda je primárne metódou riešenia problémov, ktoré sú inak neriešiteľné. Je svet jeden ale... Viac info

Fenomenológia ducha

Pokiaľ ide o začiatok, z ktorého má filozofia vychádzať, zdá sa, že vo všeobecnosti musí začať takým istým subjektívnym predpokladom ako ostatné... Viac info

Bytie a čas

Máme dnes odpoveď na to, čo vlastné myslíme pod slovom 'jestvujuce'? Vôbec nie. A preto treba nanovo postaviť otázku po zmysle bytia. Interpretácia ča... Viac info

Pocet recenzií: 64 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk