Názov:

Štát

Author:

Platon (pov. Aristokles)

Popis: Čo je to spravodlivosť? - "Toto teda, priateľ môj, ak sa deje určitým spôsobom, je spravodlivosť: totiž robiť si svoje."

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk