Časopis Organon F

Organon F je medzinárodný časopis analytickej filozofie, založený v roku 1994. Je medzinárodný, pokiaľ ide o jeho príspevky aj o jeho čitateľskú zá... Viac info

Časopis Filozofia

Filozofia je akademický časopis, ktorý uverejňuje výsledky základného výskumu z oblasti filozofie (metafyzika, ontológia, epistemológia, filozofia mys... Viac info

Cesta za skutočnosťou bez metafyziky

Kniha o tom, či možno poznať objektívnu skutočnosť, alebo naše poznanie vždy bolo je a bude subjektívnym omylom, ktorý vždy mylne pokladáme za pravd... Viac info

Filozofické poradenstvo/kritika

Práca sa zaoberá problematikou filozofického poradenstva, pomáhajúcej profesie, ktorá nadväzuje na antické poňatie filozofie ako praktického nástroja... Viac info

Metafyzika vztahů

Vztah je jedním ze základních filosofických pojmů. Vše, co existuje, se totiž k něčemu vztahuje. To nás zcela přirozeně vede k tomu, že začneme uv... Viac info

Pocet recenzií: 7 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk