Názov:

Metafyzika vztahů

Author:

Svoboda David

Popis: Vztah je jedním ze základních filosofických pojmů. Vše, co existuje, se totiž k něčemu vztahuje. To nás zcela přirozeně vede k tomu, že začneme uvažovat o samotném vztahu. Co je vztah? Jaké jsou podmínky jeho existence? Jak existuje a jakým způsobem ho lze dělit? Proč je každé jsoucno zaměřené k jinému? Opravdu jsou vztahy i v Bohu? A je skutečně osoba vztahem? V knize se můžeme seznámit s tím, jak na tyto (a mnohé další) otázky odpovídal Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice od 15. století až do současnosti.
https://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/filozofia/metafyzika-vztahu.html

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk