Logika ako veda I.

Logika až do Hegelových čias sa málo spracovávala zo špekulatívnej stránky. Naopak, vcelku sa opakoval ten istý materiál, striedavo sa raz zrieďoval ... Viac info

O pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi

Kniha odpovedá na otázku prečo sú bohatí čo nevedia čo s peniazmi a chudobní, čo nemajú čo do úst. V prirodzenom stave sme si boli rovní a až civi... Viac info

D´Alembertov sen

Filozofická trilógia D`Alembertov sen je postavená na dialógoch. Ich prostredníctvom sa predkladajú témy, ktoré sa rozvíjajú a vysvetľujú. D’Alemb... Viac info

Hledání pravdy I.

Nicolas Malebranche je nedoceněnou postavou dějin filosofie, ačkoli jeho hlavní dílo Hledání pravdy se ve své době těšilo veliké popularitě. Autor ... Viac info

Hledání pravdy II.

Ve čtvrté a páté knize druhého dílu Hledání pravdy Malebranche v návaznosti na předchozí tři knihy pátrá po omylech, tentokrát spojených s lidsk... Viac info

Pocet recenzií: 10 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk