Modely mysle

Autori štrnástich textov zastúpených v knihe Modely mysle sú renomovaní slovenskí a českí odborníci, ktorí sa venujú filozofii mysle, kognitívnej v... Viac info

Filosofie čísla

Základy logiky a aritmeticky v zrcadle analytické filosofie. Osu výkladu tvoří pojem reálneho čísla, resp. kontinua v jeho vývoji od Euxoda, Descarta ... Viac info

Pocet recenzií: 7 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk