Metafyzika

Obsah spisu tvorí určenie predmetu metafyziky, o ktorej Aristoteles hovorí ako o hľadanej vede, prvej filozofii alebo všeobecnej múdrosti. (Aristoteles s... Viac info

Zlomky - Megarikové

Antická svědectví o megarské dialektické škole, která v oblasti teorie poznání, logiky a jazykové filosofie významně ovlivnila hellénistickou filos... Viac info

Štát

Čo je to spravodlivosť? - "Toto teda, priateľ môj, ak sa deje určitým spôsobom, je spravodlivosť: totiž robiť si svoje."... Viac info

Pocet recenzií: 3 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk