Tao-te-ťing

Zakladateľský text taoizmu, alebo umenia ako vládnuť spontánnosťou... Viac info

Logika ako veda I.

Logika až do Hegelových čias sa málo spracovávala zo špekulatívnej stránky. Naopak, vcelku sa opakoval ten istý materiál, striedavo sa raz zrieďoval ... Viac info

O pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi

Kniha odpovedá na otázku prečo sú bohatí čo nevedia čo s peniazmi a chudobní, čo nemajú čo do úst. V prirodzenom stave sme si boli rovní a až civi... Viac info

Časopis Organon F

Organon F je medzinárodný časopis analytickej filozofie, založený v roku 1994. Je medzinárodný, pokiaľ ide o jeho príspevky aj o jeho čitateľskú zá... Viac info

Časopis Filozofia

Filozofia je akademický časopis, ktorý uverejňuje výsledky základného výskumu z oblasti filozofie (metafyzika, ontológia, epistemológia, filozofia mys... Viac info

Pocet recenzií: 60 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk