Epikuros I

Epikurovo filozofické učenie má materialistický základ a Epikuros ho rozdelil na kanoniku, fyziku a etiku. Pokračoval v Demokritovom atomizme, ktorý dop... Viac info

Pocet recenzií: 1 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk