Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant    
Existuje aj poznanie nezávislé na skúsenosti?......Kant je presvedčený, že existuje a nazýva ho apriórnym.
O


Zdroj: (Leskove prednasky z dejin filozofie 4)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk