Ainesidémos

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Ainesidémos

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

-50 až 0

skepticizmus. na ostrove Kréta (1. storočie pred Kr.) bol grécky filozof, žiak Pyrrhona, stúpenec skeptických predstaviteľov platónskej Akadémie, predstaviteľ mladšieho skepticizmu. Vyučoval v Alexandrii.Poznanie nie je možné, pretože proti každému tvrdeniu možno postaviť iné tvrdenie, ktoré mu protirečí. Preto sa treba zriecť tvrdení, čo navyše otvára cestu k pôžitku.


Filozofická škola: skepticizmus


Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk