Parmenidova filosofie

Parmenidova filosofie je prvním uceleným knižním textem levicového intelektuála Záviše Kalandry. Vznikl v polovině dvacátých let 20. století coby di... Viac info

Jak vystoupit do inteligibilního světa

Porfyriova sbírka čtyřiačtyřiceti Sentencí nestejné délky je pokusem zachytit základní principy Plotinovy nauky týkající se vztahu duše a těla, c... Viac info

Hérakleitos ve světle mythické moudrosti

Podľa toho čo sa učí na školách o filozofii, predstavuje ranná grécka filozofia prechod od mýtu k logu. Autor Jan Provazník zvolil vo svojej knihe opa... Viac info

Herakleitos z Efezu

V knihe Júliusa Špaňára Herakleitos z Efezu ide o komplexné spracovanie a interpretáciu názorov Herakleita, zachytenie autentických zlomkov a doxografic... Viac info

D´Alembertov sen

Filozofická trilógia D`Alembertov sen je postavená na dialógoch. Ich prostredníctvom sa predkladajú témy, ktoré sa rozvíjajú a vysvetľujú. D’Alemb... Viac info

Pocet recenzií: 60 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk