Evanjelium podľa Jóba

Kniha sa na základe analýzy biblickej Knihy Jóbovej snaží vysvetliť zmysel ľudského utrpenia. Nečakané utrpenie v našom živote občas zastupuje dobr... Viac info

Die Welt als Wille und Vorstellung

Sme so svetom spojený viac než si myslíme. Jeho vnútorná podstata je našou vôľou, jeho vonkajší prejav je naša predstava.... Viac info

Metafyzika

Obsah spisu tvorí určenie predmetu metafyziky, o ktorej Aristoteles hovorí ako o hľadanej vede, prvej filozofii alebo všeobecnej múdrosti. (Aristoteles s... Viac info

Cesta za skutočnosťou bez metafyziky

Kniha o tom, či možno poznať objektívnu skutočnosť, alebo naše poznanie vždy bolo je a bude subjektívnym omylom, ktorý vždy mylne pokladáme za pravd... Viac info

21 Lessons for the 21st Century

21 lekcií pre 21 storočie. Čo z nás spravia biotechnológie, umelá inteligencia. Ako sa na to pripraviť, čo by sa mali učiť naše deti, aby uspeli v 21... Viac info

Pocet recenzií: 60 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk