Analytická filosofie - první čítanka

Čítanka z děl představitelů analytické filozofie od průkopnických koncepcí až po současné trendy. Překlady textů této publikace vznikly pro semin... Viac info

Rozprava o metodě

http://www.antiqart.sk/rozprava-o-metode
Nejzásadnější pasáží knihy je druhá kapitola, v n... Viac info

Principy filosofie

http://www.antiqart.sk/principy-filosofie-0
systematický výklad sveta, vývojovej teórie vesm... Viac info

Geometria

Všechny úlohy geometrie lze snadno převést na takové členy, k jejichž sestrojení stačí znát pouze délky nekterých úseček. Tak jako sestává cel... Viac info

Filosofie čísla

Základy logiky a aritmeticky v zrcadle analytické filosofie. Osu výkladu tvoří pojem reálneho čísla, resp. kontinua v jeho vývoji od Euxoda, Descarta ... Viac info

Pocet recenzií: 60 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk