Názov:

O slunci, O světle

Author:

Marsilio Ficino

Popis: Spisy O Slunci a O světle představují zralou podobu autorova myšlení. První spis vychází z přirovnání ideje dobra ke Slunci a z analogie mezi viděním a věděním, jak je předkládá Platón v Ústavě. Spis O světle je nspirován plótínovskou metafyzikou světla. Alegorické výklady Slunce a světla patří ke klíčovým motivům Ficinova myšlení.
ihttps://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/filozofia/o-slunci-o-svetle.html

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk